Frivärlds rapport kommenteras i Axess

Politiska åtgärder har försatt oss i ett läge som riskerar att äventyra landets säkerhet. Så inleder Katarina O’Nils Franke sin artikel om Frivärlds senaste rapport.

”I rapporten föreslås nödvändiga omläggningar av energipolitiken som kan stärka Sveriges försvarsförmåga, verka för ett bättre klimat och göra så att Sverige undviker recession. Fölster gör ett bra jobb i att nysta i problemet och komma med konkreta förslag för en bättre framtid.”

Läs hela artikeln här.

Läs rapporten här.