Frivärlds rapport om mediefriheten i Europa uppmärksammas av Blekinge Läns Tidning

Blekinge Läns Tidning uppmärksammar Frivärlds briefing Mediefriheten hotas i Europa av William Horsley.

Nätet innebär en frihet, men dess snabba spridning innebär också att offentliga och privata aktörer oftare vidtar rättsliga åtgärder mot dessa medier. Internet används allt oftare för förtyck, är Horsleys föga uppmuntrande slutsats.