Frivärlds rapport omnämnd i Härryda-Posten

Dagens utgåva av Härryda-Posten diskuterades säkerhetsproblematiken kring TikTok där Frivärlds rapport ”TikTok – Barnunderhållningen som blev ett säkerhetsproblem” hänvisades till.

Läs hela inslaget här.

Ta del av Frivärlds rapport ”TikTok – Barnunderhållningen som blev ett säkerhetsproblem” här.