Frivärlds rapportförfattare skriver i Veckans Affärer