EU-lagstiftning om Corporate Social Responsibility

Publicerad 8 april, 2014
ISBN: 978-91-87709-19-7
13 sidor

Just nu är EU på väg att anta ett förslag om ökade krav på rapportering av större företags arbete med Corporate Social Responsibility, CSR. Mycket talar för att förslaget röstas igenom i parlamentet redan före valet.

Ett förslag till nytt direktiv har arbetats fram. Tanken är att företagen ska vara skyldiga att redovisa sitt CSR-arbete, vilket sägs underlätta för investerare och skapa tillväxt. Något som inte alls har diskuterats är dock vilka konsekvenser ökade krav på CSR har för utvecklingen i fattiga länder. Mycket talar för att ökade krav har negativa effekter för dem som har de allra mest utsatta arbetena i den informella sektorn.

Om detta handlar rapporten EU-lagstiftning om Corporate Social Responsibility – Hur påverkas välståndet i fattiga länder? författad av Adam Sandberg.

Rapporten presenterades på ett seminarium hos Frivärld den 8 april 2014.

 

Adam SandbergAdam Sandberg är jurist verksam inom bank och finans. Han är intresserad av CSR och har tidigare skrivit om dess påverkan på bolagsstyrning i aktiebolag.