Frivärlds skrift omnämns i Expressen

Den 11 december omnämndes Frivärlds skrift ”Digitaliseringens baksida – cyberhotets komponenter och konsekvenser” i en krönika i Expressen.

Läs hela krönikan här.