Frivärlds tillträdande chef på DN Debatt om Afghanistan

”2014 ska den internationella militära insatsen i Afghanistan vara avslutad. Den Natoledda styrkan, International Security Assistance Force (Isaf), som Sverige deltar i, ska under de knappa två år som är kvar successivt överlämna ansvaret för säkerheten till det egna landets armé. Men vad händer sedan?”

Frivärlds tillträdande chef Stefan Olsson skriver i dag på DN debatt om Afghanistans chanser till stabilitet efter att de utländska trupperna kallas hem. Olsson är för närvarande verksam som säkerhetspolitisk analytiker vid Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI).