Gunnar Hökmark: Försvaret måste dimensioneras för krig

Idag skriver Gunnar Hökmark, Frivärlds ordförande, i Svensk tidskrift om Sveriges försvar.

”I den verklighet vi nu lever i kan en del av dessa omedelbara satsningar finansieras genom en engångsupplåning för att vi ska komma ikapp årtionden av försummelser. Sverige måste rusta sig nu för de hot som nu finns. Något annat duger inte.”

Läsa hela artikeln här.