Gunnar Hökmark i Dagens Industri

Gunnar Hökmark, ordförande Frivärld, skriver i Dagens Industri om besattheten inom europeisk och svenska politik av populism och nationalism. Gunnar Hökmark skriver att man behöver ”fokusera på hur vi bekämpar omvärldshoten och de verkliga samhällsproblemen har missnöjets krafter fått härja fritt. Det måste bli slut på det nu. Hoten är inte oövervinnliga. Men de kräver att agendan för att göra Europa starkt i världen överordnas politikens andra motsättningar.”

Läs artikeln här.