Gunnar Hökmark i Norrköpings Tidningar

”Den politik som vi ogillar bör vi liksom i alla andra demokratiska sammanhang motarbeta och ställa mot den som behövs istället för att misstänkliggöra våra möjligheter till gemensam styrka och gemensamma beslut.” – skriver Gunnar Hökmark, ordförande Frivärld, om behovet av ett välfungerande och integrerat europeiskt säkerhetssamarbete.

Läs krönikan här.