Gunnar Hökmark i Svensk Tidskrift

”Som ett led i detta måste Europas länder bygga upp en försvars- och säkerhetspolitisk förmåga som är så stark och orubblig att ryska ledare inser att enda vägen till Europa går genom förhandlingar, demokrati och rättsstat. Det kommer att ta tid men det måste stå klart för Putins folk och för framtida ledare att det bara är så de kan rädda sitt eget lands framtid.” – skriver Gunnar Hökmark, ordförande Frivärld, i en längre text om den säkerhetspolitiska verkligheten, hur vi varit naiva tidigare och vad som framåt behöver göras.

Läs Hökmark här.