Gunnar Hökmark i Svensk Tidskrift

”När en ordning faller träder en ny ordning in. Förändringar leder till andra förändringar. När maktbalanser förändras söker sig världen till nya balanser.” – skriver Gunnar Hökmark, ordförande för Frivärld, i Svensk Tidskrift om den grundläggande konflikten mellan Öst och Väst och om frihetens och demokratins oövervinnliga geopolitiska kraft.

Läs artikeln här.