Gunnar Hökmark intervjuas i Veckans Affärer

Den 29 november intervjuades Frivärlds ordförande, Gunnar Hökmark, i Veckans Affärer. Intervjun handlar om en preliminär överenskommelse som uppdaterar EU:s bankkrislagstiftning med hårdare krav.

”(…)Vad jag vet har inte de svenska bankerna börjat låna upp för att möta kraven”, säger Gunnar Hökmark.

Läs hela intervjun här.