Gunnar Hökmark krönikerar i Norrköpings Tidningar

”De som vill att Sverige ska lämna detta, stå utanför och ensamt, underminerar inte bara Sveriges säkerhet utan lämnar walk-over i frågan om demokratins framtid. Valet handlar om hur vi bäst tar det ansvaret i Europa. Gemensamt, för det är ett gemensamt ansvar.” – skriver Gunnar Hökmark, ordförande Frivärld, inför det stundande EU-valet.

Läs krönikan här.