Gunnar Hökmark medverkar i P1 Morgon

Har Sverige varit för naiva när det gäller möjligheten att genom ökad handel påverka Kina i en demokratisk riktning? Frivärlds ordförande Gunnar Hökmark debatterade Sveriges handelsrelation med Kina med  Patrik Kronqvist, biträdande politisk redaktör på Expressen.

Lyssna på inslaget här.