Gunnar Hökmark och Anders Åslund i DN

Frivärlds ordförande Gunnar Hökmark samt Anders Åslund, senior fellow Frivärld, skriver i en debattartikel i DN att de frysta ryska tillgångarna måste tas i beslag. Bland annat skriver man: ”Den svenska regeringen stöder av allt att döma konfiskering av de ryska statsmedlen, men bör visa detta i handling. Även om det knappast finns några ryska statliga tillgångar i Sverige, kan vårt land spela en inflytelserik roll genom att gå i täten för ett gemensamt europeiskt agerande i konfiskationsfrågan.”

Läs hela artikeln här.