Gunnar Hökmark omnämns i BLT

Den 9 maj skriver Carl-Vincent Reimers på Blekinge Läns Tidnings ledarsida om behovet av att EU-debatten måste handla om vilken politik vi vill att våra folkvalda ska föra, inte om EU som sådant. För att göra detta måste vi i högre grad se EU som en del av oss, menar Carl-Vincent Reimers.

Man måste såklart inte gilla alla förslag som kommer från Bryssel. Men alltför ofta riktas ilskan mot ett dåligt förslag från någon politiker i EU:s institutioner, EU-parlamentet, EU-kommissionen eller rådet, inte mot själva förslaget eller politikern ifråga, utan mot ”EU” som sådant. Som om jag, förbannad över Socialdemokraternas senaste riksdagsproposition, skulle ställa mig på Karlskronas stortorg och demonstrera mot ”Sverige-förslaget”.

I ledaren refererar han till Frivärlds ordförande Gunnar Hökmark som nyligen uttryckte en liknande hållning på BLT:s debattsida.

I en demokratisk union som EU borde vi kunna skilja på unionen som sådan, och de politiska viljor, ibland mycket disparata, som befolkar den. Som Gunnar Hökmark nyligen skrev på BLT:s debattsida: ”Nationer och kommuner kan liksom EU eller USA fatta både bra och dåliga beslut. Dock är det avgörande att vi gemensamt på de nivåer som finns kan fatta de beslut som krävs, sedan får vi var och en se till att de blir de bästa möjliga.”

Läs hela ledartexten här.