Gunnar Hökmark & Patrik Oksanen skriver i UNT

Den 3 februari publicerade Upsala Nya Tidning en debattartikel skriven av Frivärlds ordförande Gunnar Hökmark och senior fellow Patrik Oksanen. Artikeln handlar om förslaget i Uppsala kommun om att ansluta sig till ett upprop som stödjer FN-avtalet om kärnvapenförbud, Nuclear Ban Treaty. Hökmark och Oksanen skriver att detta undergräver svensk säkerhetspolitik:

Lika lite som Uppsala kommun har rätten att fatta beslut om att skaffa kärnvapen, lika mycket ska kommunen hålla sig från ett eget säkerhetspolitiskt agerande. Om förslaget att ansluta Uppsala kommun till ICAN:s upprop till stöd för kärnvapenavtalet går igenom kommunfullmäktige har Uppsala demonstrerat att staden inte är lämplig att vara värd för det nya nationella centret för kärnvapennedrustning. Regeringen bör i stället peka på att Uppsala Universitet ska upprätta centret på campus Gotland istället för i Uppsala.

Kärnvapenhotet är reellt, men emotionell plakatpolitik gör oss inte säkrare. Vill man vara seriös för att verka för en nedrustning så handlar det om att få de fem officiella kärnvapenmakterna till bordet för samtal om begränsningar och i bästa fall procentuella nedrustningar och ett bibehållet engagemang för icke spridning. Här kan både Sverige och Uppsala bidra.

Läs hela artikeln här.