Gunnar Hökmark skriver i Aftonbladet

När hundra S-debattörer publicerar en artikel om att Sverige ska skriva under förbudet mot kärnvapen, innebär det att hundra ledande socialdemokrater inte kan se skillnaden mellan demokratier och diktaturer. Det menar Frivärlds ordförande Gunnar Hökmark i en replik till hundra ledande socialdemokrater, som i Aftonbladet argumenterar för att verka för ett kärnvapenförbud.

För regimer som använder sig av den laglösa maktutövningen för att bekämpa demokratin, innebär signerandet av ännu ett internationellt avtal inte mer än alla andra överenskommelser man struntar i.

Läs hela repliken här.