Gunnar Hökmark skriver i Barometern

Den 5 september skrev Gunnar Hökmark, ordförande för Frivärld, debattartikeln ” Vänsterpartiet – ett hot mot svensk suveränitet” om hur det ”I Vänsterpartiets världsbild är det fri handel och öppna marknader som skapar fattigdom och krig, inte slutna ekonomier och brutala diktaturer.”

Läs debattartikeln här.