Gunnar Hökmark skriver i BLT

Den 13 april publicerade Blekinge Läns Tidning en debattartikel skriven av Frivärlds ordförande Gunnar Hökmark. I artikeln argumenterar Hökmark för att EU-debatten behöver präglas mer av sakfrågor, istället för om Europeiska unionen i sig själv är bra eller ej.

Sällan kan europeisk politik diskuteras utan att det blir ett ställningstagande för eller mot EU. Utan EU hade vi inte kunnat uppnå en inre marknad, en modern klimatpolitik eller en gemensam hållning i en värld där Kina och Ryssland tvingar andra länder till eftergivenhet och underkastelse.

Gunnar Hökmark menar att ”EU-politiken” i högre utsträckning bör betraktas som ”vår politik”.

Vi är, tillsammans med andra, den Europeiska unionen. Våra gemensamma institutioner gör EU till världens största inre marknad. Hur bra beslut EU fattar beror på oss, ingen annan.

Läs hela artikeln här.