Gunnar Hökmark skriver i BLT

Den 26 februari publicerade Blekinge Läns Tidningen en debattartikel skriven av Frivärlds ordförande Gunnar Hökmark. Texten handlar om vikten av den transatlantiska länken och att den fria världen håller samman. Gunnar Hökmark tar avstamp i att världen numera präglas av mer osäkerhet, efter att USA under de gångna fyra åren abdikerat från sin globala roll som den fria världens ledare, och att detta är ”dåliga nyheter” för Sverige och Europa:

För ett land som Sverige är hoten och riskerna många. Rysk aggressionspolitik riskerar att underminera svensk säkerhet och europeisk stabilitet. Det handlar inte om framtida hot utan om nuvarande verksamheter och krigföring på låg nivå. Desinformation, cyberkrigföring, hackning av samhällsviktig infrastruktur. Korruption, energipolitik och militär upprustning för att skapa en ny geopolitisk verklighet.

För att hantera utvecklingen behövs det mer transatlantiskt samarbete, menar Hökmark.

Den fria världens länder behöver varandra. Endast genom gemensamt samarbete kan vi stå upp mot demokratins och frihetens fiender. För världens demokratiska länder är detta den stora säkerhetspolitiska utmaningen under detta sekel.

Läs hela artikeln här.