Gunnar Hökmark skriver i Bohusläningen

Den 15 april skrev Gunnar Hökmark, ordförande för Frivärld, en debattartikel i Bohusläningen om varför EU inte ska stänga dörren för nya medlemsländer.

Utvidgningen är och har varit en framgång för Europa. Möjligheten till ett medlemskap i den Europeiska unionen motiverar demokratiarbete i länder som annars riskerar att gå i auktoritär riktningskriver Gunnar.

Läs hela artikeln här.