Gunnar Hökmark skriver i Borås Tidning

Den 7:e mars skrev Frivärlds ordförande Gunnar Hökmark en debattartikel i Borås Tidning. I den beskriver han coronakrisen som ett guldläge för omvärlden att pressa tillbaka Kina som dominant aktör på världsmarknaden.

Tillsammans med EU och världens öppna ekonomier är vi för överskådlig tid långt starkare än Kina. Men det kräver att vi ser hoten och har en strategi. Annars kommer vi alla att vara svagare än diktaturen.

Läs hela artikeln här.