Gunnar Hökmark skriver i Dagen

Den 27 september publicerade Dagen en artikel av Frivärlds ordförande Gunnar Hökmark, den handlade om fredsavtalen mellan Förenade Arabemiraten, Bahrain och Israel. Den svenska analysen av mellanöstern har länge blint fokuserat på Israel-Palestina frågan, men säkerhetspolitiskt förutsättningar i regionen tycks nu ha tagit ut sin rätt och påverkat det politiska tänkandet. Iran är mer obehagligt än Israel för Emiraten och Bahrain.

Kanske kan fler inse att den stora konflikten, och det stora hotet mot omvärlden, kommer från diktaturens våldsdoktriner och användande av hat snarare än från den stat som är en demokratisk enklav i Mellanöstern. Oavsett vilka synpunkter vi har på Israels politik måste Sverige omdefiniera sin syn på Iran, liksom på allt det våld som de övriga diktaturerna bygger på, för att rätt förstå Mellanösterns många konflikter.

Läs hela artikeln här.