Gunnar Hökmark skriver i Dagens Industri

”Den Europeiska unionen bygger på europeiska värden som i vår tid är viktigare än geografins avstånd. Tillsammans med Storbritannien och dessa länder kan vi forma en kraft i den fria världen som med eller i värsta fall utan USA kan upprätthålla en internationell rättsordning baserad på mänskliga rättigheter och respekt för staters gränser. Tillsammans med Nordens länder, de nordiska och de baltiska, kan Sverige i EU forma en kärna som kan ge Europa ny kraft i världen.” – skriver Gunnar Hökmark, ordförande Frivärld, om vikten av ett enat Europa i dagens läge.

Läs artikeln här.