Gunnar Hökmark skriver i Dagens industri

Den 14 september skrev Gunnar Hökmark, ordförande på Frivärld, en debattartikel i Dagens industri, om hur Sverige behöver euron. 

Frågan om euron är sedan länge inte en valutafråga utan en fråga om ekonomisk, politisk och institutionell samverkan i centrum för EU:s beslutsprocesser. Den avgör hur vi utvecklar lagstiftningen om de finansiella marknaderna och har central betydelse för utvecklingen av den inre marknaden. Den skapar en gemensam bas för beslutsfattande i tider av ekonomisk kris eller inför utmaningar som rysk penningtvätt. Den formar den penningpolitik som skapar förutsättningarna för den svenska riksbanken liksom för svensk ekonomisk politik, skriver Gunnar.

Läs hela inlägget här.