Gunnar Hökmark skriver i Dagens industri

Den 17 september skrev Gunnar Hökmark, ordförande på Frivärld, en slutreplik i Dagens industri, om bristen på enighet om vad ett optimalt valutaområde är.

Men som Österholm själv konstaterar finns det ingen enstämmighet om vad ett optimalt valutaområde är. Det gör att det blir ett mytiskt drag kring detta argument eftersom det inte finns någon som egentligen definierar det optimala valutaområdet, skriver Gunnar.

Läs hela inlägget här.