Gunnar Hökmark skriver i Dagens Industri

Den 17 september skrev Frivärlds ordförande Gunnar Hökmark en debattartikel för Dagens Industri. EU:s betydelse för Sverige blir bara större, men den svenska EU-politiken blir bara me reaktiv och defensiv. Återhämtningsfonden är ett tydligt exempel på Sverige agerar bromskloss i det Europeiska projektet, till synes utan god anledning.

Ett starkt EU är avgörande för Sveriges suveränitet, stabilitet och fred. Istället för att ständigt göra sig till broms mot andras förslag vi ogillar måste Sverige övergå till att leda en utveckling mot det Europa vi behöver.

Läs hela artikeln här.