Gunnar Hökmark skriver i Dagens Industri

Risken med regeringen Löfven III är att Vänsterpartiet får ett starkare inflytande över utrikes- och säkerhetspolitiken. Det bådar för ett oseriöst och rent utav farligt upplägg, skriver Frivärlds ordförande Gunnar Hökmark i Dagens Industri.

I den nya Löfven-regeringen där Vänsterpartiet på nytt har inflytande kommer säkerhetspolitiken att vila på en smal och godtycklig minoritetsgrund, präglad av de synsätt som tidigare kommit till uttryck när socialdemokrater samarbetat med Vänsterpartiet. Det innebär att Sverige skapar ytterligare osäkerheter för våra grannar, samtidigt som vi låter andras hot underminera vår egen säkerhet.

Läs hela debattartikeln här.