Gunnar Hökmark skriver i Di

Sveriges roll för Europas geopolitiska styrka får inte underskattas, det svenska självförtroendet måste vara starkt, skriver Frivärlds ordförande Gunnar Hökmark.

”Med steget in i Nato tar Sverige ett ytterligare steg in i europeisk gemenskap och får en starkare ställning i EU. I alla de frågor som rör gemensam europeisk utrikes-, säkerhets- och försvarspolitik blir vi nu en likvärdig partner med alla de andra länder i EU som är delar av Natos europeiska ben. Vi blir nu en del i den gemensamma försvarsstruktur som utgör grunden för EU:s säkerhetspolitiska samarbete.

Det innebär också att det svenska ordförandeskapet i EU våren 2023 ger oss nya möjligheter att driva på för att utveckla och fördjupa samarbetet i alla de delar där Europa måste stå starkt inför de geopolitiska utmaningarna. Som mer fullvärdiga medlemmar, även om vi fortfarande står utanför valutasamarbetet, kommer vi ha en större genomslagskraft i alla frågor, men framför allt när det gäller att prioritera det som måste vara EU:s viktigaste gemensamma uppgifter. ”

 

Läs hela artikeln här.