Gunnar Hökmark skriver i DN

Den 8 april skrev Gunnar Hökmark, ordförande för Frivärld, en replik till Carl B Hamilton i DN Debatt. I artikeln argumenterar Gunnar för att ett medlemskap i bankunionen troligtvis vore verkningslöst utan att gå med i euro-samarbetet.

Så länge vi inte har nyttan av eurons stabilitet skulle medlemskap bara innebära att vi ställde svenska banker under andra myndigheters kontroll som har andra hänsyn att ta än stabiliteten i den svenska ekonomin och finansmarknaden. Detta utan att vi får de fördelar som följer av den vidare ekonomin och den gemensamma stabiliteten.

Läs hela artikeln här.