Gunnar Hökmark skriver i Euractiv

Den 30 april skriver Frivärlds ordförande Gunnar Hökmark i den europeiska tidskriften Euractiv. I sin text uppmanar han EU och USA att enas kring en ny transatlantisk agenda, med fokus på främst handel, säkerhet och klimat. Detta för att säkra den fria världens inflytande i en allt mer instabil geopolitisk verklighet.

Only together can Europe and the US make a change by encouraging technological development, new sources of energy, development of already existing sources such as nuclear power, new industrial processes and modern methods of transportation.

These are the terms for a new transatlantic agenda, where Europeans and Americans solve policy related problems together – an agenda that represents the interests of the free world.

Läs hela artikeln här.