Gunnar Hökmark skriver i Expressen

Den 2 augusti skrev Frivärlds ordförande Gunnar Hökmark en debattartikel i Expressen. I den argumenterar han för att de nordiska länderna måste satsa på samarbete och ökad integration, trots konflikterna om corona-strategier.

Länder som Kina och Ryssland gör nu allt för att flytta fram sina positioner i spåren av pandemin. Om vi inte släpper konflikterna kring våra olika corona-strategier riskerar vi därför att förlora viktig tid som skulle ha kunnat gå till att utveckla politik för framtiden, för att i stället öppna upp för mer påverkan från Kina och Ryssland. 

Läs hela artikeln här.