Gunnar Hökmark skriver i Expressen

Kommunistpartiet i Kina ser Taiwan på samma sätt som Putin ser Ukraina – som ett hot. Världen reagerade alldeles för sent på Putinregimens brottslighet. Vi får inte göra om samma misstag med Kina, skriver Gunnar Hökmark, ordförande för tankesmedjan Frivärld, i Expressen.

”I Europeiska unionen bör vi göra gemensam sak med Litauen som visat att ett litet land kan visa både mod och ledarskap mot diktaturen. Sverige bör verka för att Taiwan accepteras som ett land bland andra i alla de internationella forum där länder i dag möts. Genom EU bör vi utveckla handelsavtal och investeringsavtal. Svenska ministrar bör besöka Taiwan, för att visa att det är så man gör fria länder emellan och att Kina inte bestämmer över Taiwan eller över oss.”

Läs hela artikeln här.