Gunnar Hökmark skriver i Expressen

Den femte januari skrev Gunnar Hökmark, Frivärlds ordförande, en debattartikel i Expressen. I artikeln frågar sig Gunnar varför demokratiminister Alice Bah Kuhnke inte har kommenterat den demokratisyn vilken hennes medkandidat till EU-parlamentet, Pär Holmgren, har.

Gunnar frågar sig huruvida demokratiministern ”delar den andra toppkandidaten Pär Holmgrens syn på den politik som klimatfrågan kräver? Delar hon sin kollegas misstro mot demokratin?”.

Läs hela debattartikeln här.

Den sjätte januari publicerades även ledaren i tryckt format i Expressen.

Artikeln publicerades även av Omni.sefPlus.se och Sverige.nu samma dag.