Gunnar Hökmark skriver i Göteborgs-Posten

Den 30 november skrev Gunnar Hökmark, Frivärlds ordförande, en debattartikel i GP om att Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna strålar i EU samman i sitt motstånd mot marknadsreformer, öppenhet och gemensam säkerhet.

”De driver med stöd av varandra en politik som för Sverige långt ifrån det europeiska samarbetet, isolerar våra möjligheter att påverka i de frågor som berör oss mest och därtill stödjer de krafter som söker underminera den europeiska gemenskapen och i förlängningen vår gemensamma säkerhet.”, skriver Gunnar i artikeln.

Läs artikeln i sin helhet här.