Gunnar Hökmark skriver i Göteborgs-Posten

Den 16 april skrev Gunnar Hökmark, ordförande för Frivärld, en debattartikel i GP. I artikeln skriver han att Socialdemokraterna genom att lägga socialpolitiken till den europeiska agendan försvagat Sverige och den svenska modellen, men stärkt de politiska krafter som vill göra arbetsmarknadspolitiken till en fråga för EU.

Initiativet riskerar i förlängningen att leda till EU-lagstiftning om arbetslöshetsförsäkringar, pensioner och sociala trygghetssystem. I dag lagstiftas detta nationellt eftersom förutsättningarna och utmaningarna ser olika ut i olika länder, skriver Gunnar.

Läs hela artikeln här.