Gunnar Hökmark skriver i Göteborgsposten

Den 3:e maj skrev Frivärlds ordförande Gunnar Hökmark en debattartikel i Göteborgsposten. Den handlade om vikten av europeiskt samarbete under coronakrisen.

Europa måste stå starkt i värnet av demokratin och våra egna samhällen samt etablera ett nytt partnerskap där EU och USA på nytt blir den kärna som den fria världen behöver.

Läs hela artikeln här.