Gunnar Hökmark skriver i GP

Den 23 augusti skrev Gunnar Hökmark, ordförande för Frivärld, en debattartikel i GP, om de 30 år som gått sedan den mänskliga kedjan i Baltikum.

I vår tid kan vi forma nya kedjor genom säkerhetspolitisk gemenskap, ekonomisk integration, ökat politiskt samarbete, akademisk integration, bättre kommunikationer över Östersjön, gemensamt cyberförsvar och genom att inte vara tysta, skriver Gunnar.

Läs hela debattartikeln här.