Gunnar Hökmark skriver i GP

Sverige har inte levt i fred på grund av neutralitetspolitik. Sverige klarade sig utanför andra världskriget genom att vi vek oss för Hitler. Det var inte neutralitetspolitik, utan eftergiftspolitik, skriver Gunnar Hökmark, ordförande för Frivärld.

”Då sägs Sverige i stället för futtiga saker som nationell säkerhet ha verkat för hela världens fred genom FN (som aldrig har kunnat leverera fred), med Karl XIV Johans neutralitetspolitik efter Napoleonkrigen som en närmast mytisk bas för vår säkerhet och fredsbudskap. Det är en romantisering av en tid som aldrig var.”

Läs hela artikeln här.