Gunnar Hökmark skriver i Hallandsposten

Den 29 april skriver Frivärlds ordförande Gunnar Hökmark i Hallandsposten om vikten av att sätta tydliga gränser mot Kina på det ekonomiska området. Detta bör EU och USA göra gemensamt, menar Hökmark.

För att den globala ekonomin ska klara utmaningen som är den kinesiska regimen under de kommande decennierna måste den fria världens länder samarbeta. Det är fullständigt avgörande. Ensam är aldrig stark, men tillsammans kan vi se till att frihetens villkor blir vår ledstjärna.

Läs hela artikeln här.