Gunnar Hökmark skriver i Hela Gotland

Den 20 juli skrev Gunnar Hökmark, ordförande för Frivärld, en debattartikel i Hela Gotland om att Sverige bör verka för en EU-gemensam hantering av Nord Stream 2, med syfte att ställa den monopoliserande gasledningen mot både etablerad och ny lagstiftning.

Läs hela debattartikeln här.