Gunnar Hökmark skriver i HelaGotland

Den 2 november publicerade HelaGotland en ledare skriven av Frivärlds ordförande Gunnar Hökmark om behovet av en global klimatpolitik. Enskilda utspel och åtgärder som begränsar sig till Sverige har ingen effekt på klimatfrågan i stort, den effekten uppnås enbart med globalt samarbete där man påverkar de former av utsläpp som gör klimatförändringarna till ett verkligt hot.

Sverige har sedan 1980-talet uppnått tre viktiga saker i klimatdebatten. Vi fick igenom ett tak för koldioxidutsläppen vilket gjort att vi minskat utsläppen med en tredjedel, mer än i något annat jämförbart land. Vi har även visat världen att detta kan förenas med ekonomisk tillväxt. Dessutom har vi genom våra resultat fått en trovärdighet att göra klimatfrågan till en global fråga.

Läs hela artikeln här.