Gunnar Hökmark skriver i Kvartal

Den 22 december publicerade Kvartal en replik skriven av Frivärlds ordförande Gunnar Hökmark som svar till ambassadörerna Sven Hirdmans och Rolf Ekéus artikel om att Nato inte är vägen framåt för Sverige.

För Sverige är ett Nato-medlemskap vägen framåt. Vi hör hemma bland andra demokratier och rättsstater. Och det är de demokratier och rättsstater som nu är under ett kontinuerligt angrepp i den gråzonskrigföring som präglar vår tid.

Läs hela artikeln här.