Gunnar Hökmark skriver i Mariestads-Tidningen

Den 23 juni skrev Frivärlds ordförande Gunnar Hökmark en debattartikel i Mariestads-Tidningen. Den handlade om de kollapsade försvarsförhandlingarna och deras inverkan på det svenska försvaret och svensk säkerhet.

Istället för att Sverige ska få ett försvar som kan möta de hot som vi dagligen ser i olika former av aggressivt handlande från flera länder, väljer regeringen att låta allt flyta vidare, med ett successivt försvagat försvar som resultat.

Läs hela artikeln här.