Gunnar Hökmark skriver i Mariestadstidningen

Den 12 oktober skrev Frivärlds ordförande Gunnar  Hökmark en artikel i Mariestadstidningen om Sveriges styvsinta förhållningssätt till den Europeiska Unionen. För vårt  och våra grannländers välstånd och säkerhet är EU en av 1900-talets viktigaste politiska innovationer. Men svensk politik måste börja se det så och ta en ledande roll.

Det finns ingen gräns mellan svensk politik och den Europeiska unionens. EU-frågor, som det ofta slarvigt kallas, är inte något konstigt bortom Sveriges gränser, utan politik som i högsta grad berör oss och som vi kan och bör påverka. Det är därför dags att Sverige slutar se EU som något främmande och i stället tar på sig en ledarroll för att forma framtidens Europa.

Läs hela artikeln här.