Gunnar Hökmark skriver i NA

Den 28 november skrev Gunnar Hökmark ordförande för Frivärld, en debattartikel i NA om hur dagens konflikt står mellan demokratier och icke demokratier.

Länder som Estland, Lettland och Litauen är liksom Polen, Danmark och Norge tryggare genom Nato. Det gäller självfallet även Sverige. Före murens fall fanns det de som hävdade att vår säkerhet underminerades genom att vara med i Nato. Så var det självfallet inte, lika lite som för alliansens medlemmar, skriver Gunnar.

Läs hela artikeln här.