Gunnar Hökmark skriver i Nerikes Allehanda

Den 23 augusti skrev Gunnar Hökmark en debattartikel i Nerikes Allehanda. Den handlade om vikten av europeiskt samarbete i tid som präglas av global osäkerhet och gråzonsproblematik.

Europa binds samman genom försvaret av fria ekonomier och demokratiska samhällen. Vi måste förstå de hot som kinesisk aggression och påverkanspolitik utgör. Vi måste kunna möta rysk desinformation och hot och vi måste kunna försvara oss genom samarbete inom Nato och EU. För att uppnå detta måste vi stärka enighet och gemenskap.

Läs hela artikeln här.