Gunnar Hökmark skriver i Norran

Den 3 februari publicerade Norran en debattartikel av Gunnar Hökmark, ordförande för Frivärld, om vikten av ett framtida svenskt Nato-medlemsskap och en ny försvarspolitik. Hökmark tar avstamp i det senaste försvarsbeslutet och beskriver det som ”en produkt av en förgången syn på säkerhet och försvar”:

I dag ser verkligheten annorlunda ut. Ett storskaligt invasionskrig är knappast sannolikt. Den moderna krigföringen utspelar sig i stället i en gråzon mellan krig och fred.

En ny hotbild kräver andra åtgärder och ännu större försvarssatsningar, skriver Hökmark:

Det är med andra ord en rejäl utveckling sedan kalla krigets slut. Därmed bör vi snarast anpassa oss till den nya verklighet som råder. För Sverige är ett Nato-medlemskap vägen framåt. Vi behöver de andra Nato-medlemmarna för att garantera vår egen säkerhet. Men vi behöver också, för vår egen skull, bidra med säkerhet åt andra. Vi är liksom andra utsatta för en pågående krigföring som är helt annorlunda än kalla krigets.

Läs hela artikeln här.